Haslumskolen ledes av Tom-Eirik Skarpsno, mastercoach og tidligere trener på toppnivå. Han er en av Norges fremste på talentutvikling og jobber som daglig leder i Haslum Håndballklubb. 

Gjennom det siste året har Haslum HK og Haslum IL, med hjelp av eksterne ressurser, jobbet med å utvikle en sportsplan. Denne har som hensikt å skape en inkluderende håndballklubb der vi beholder flest mulig, lengst mulig. Utviklingstiltakene på de ulike nivåene skal ta høyde for: 

  • Trening og konkurranse tilpasset barn og unges individuelle utvikling
  • Gi ulike muligheter for å balansere hjem, skole og fritid avhengig av interesser, andre fritidsaktiviteter og livssituasjon. 

I Haslum Håndball tilrettelegger vi for en helhetlig spillerutvikling. En helhetlig spillerutvikling har fokus på å gi spillere:

● Positive opplevelser og sosial tilhørighet til laget på og utenfor banen
● Tid og rom til å utforske lek og trening på egenhånd og i laget
● Trygge og utfordrende trenings- og kamparenaer
● Mestringsopplevelser og selvbestemmelse i trening og kamp
● Muligheter til å utvikle individuelle, posisjonsbestemte ferdigheter
● Et fleksibelt aktivitetstilbud med vekt på individuell tilpasning
● Tett oppfølging fra kompetente trenere
● Økt forståelse av forhold som påvirker prestasjon og utvikling

Spillerutviklingsmodellen er delt i tre nivåer: 

  • Barnehåndballen (6-12 år)
  • Ungdomshåndballen (13-15 år) 
  • Juniorhåndballen (16-20 år)

Kjerneaktiviteten i modellen for alle nivåene er lagstreningene som fokuserer på spillbasert trening. Denne treningen forplikter alle spillere seg til å være med på.

For de som ønsker mer håndball eller treningsaktivitet suppleres treningshverdagen med et bredt og variert aktivitetstilbud gjennom sesongen. 

Den supplerende treningen er spesielle utviklingstiltak som spilleren velger å melde seg på. Dette sikrer at spillere muligheten til å drive med flere parallelle fritidsaktiviteter i og mellom håndballsesongene, og/eller gir mer tid og rom tid skole, venner, familie og fritid. 

Ved at sesongene i barnehåndballen ikke overskrider 4-6 måneder (8 måneder ungdomshåndballen) sikrer vi gode forutsetninger for spillerens helse samt skaper muligheter for at spilleren også kan drive med andre eller flere sesongbaserte fritidsaktiviteter. 

Dette gir spilleren mer fleksibilitet til å spesialisere seg eller intensivere trening på ulike tidspunkt i karrieren avhengig av spillernes ulike og skiftende motivasjon, helse, mål, andre aktiviteter og interesser.


Treningstilbudet vil fokusere på tre elementer:

A) Vanlige halløkter med laget drevet av lagets trenere

B) Halløkter med fokus på individuell ferdighetsutvikling
C) Fysisk trening


De tre elementene blir tilbudt i aldersgruppene fra høsten av etter følgende oppsett.
Det er mulighet for å velge B og C i tillegg til det obligatoriske A-tilbudet.

AldersgruppeTilbud A Tilbud BTilbud C
J/G-81 økt
J/G-92 økter
J/G-102 økter1 økt
J/G-112 økter1 økt 
J/G-122 økter1 økt 
J/G-132 økter1 økt 1 økt
J/G-142 økter1 økt 1 økt 
J/G-152 økter1 økt1 økt 
J/G-163 økter1 økt
Junior4 økter

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende.